Péntekné Kövesdi Kata
Gyermekvédelmi felelős

A gyermekvédelmi felelős feladatai

Segíti a pedagógusok gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáját.
Felméri az osztályokban a hátrányos, illetve veszélyeztetett tanulók arányát.
Kapcsolatot tart az iskolán kívüli gyermekvédelmi intézményekkel.

A gyermekvédelmi felelős a pedagógusok, tanulók vagy szülők jelzése alapján családlátogatáson vehet részt.
Kapcsolatot tart a védőnővel, fejlesztő pedagógussal.
Gyermekbántalmazás feltárása esetén az iskola intézményvezetőjét értesíti, aki a gyermekjóléti szolgálattal felveszi a kapcsolatot. A szolgálat kérésére részt vesz az esetmegbeszélésen.
A gyermek anyagi veszélyeztetettsége esetén a lakhelynek megfelelő önkormányzatnál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást lehet kérelmezni. A kérelmezés folyamatában az intézmény vezetője is közreműködhet.

Tájékoztató a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről