Községünkben az oktatás története, annak írásos emlékei a XIX. század közepéig nyúlnak vissza. A tehetősebb családok – gyermekeik tanítására – magántanárokat fogadtak fel. Az első ismert magántanító Klein Kristóf csizmadia mester volt, 1848-ban. Ő a református gyülekezet megbízásából református családok leányait tanította (20-25 fő).

A Nyáry családnál Bárdy Pál református lelkész állt alkalmazásban magántanítóként.
Szintén magántanító volt a szabadságharc főhadnagya, Bíró Dániel is.
Ferenczy Ferenc Alsó-Nyáregyházán, Csiszár Antal családjánál állt alkalmazásban. Őt 1851-ben – a szabadságharcban való részvételéért – buzgó „Bach-huszárok” vitték el. Ferenczy sorsáról a továbbiakban nem szól az emlékezet.
Nyáry Pál – iskolánk névadója – 1856 áprilisában szabadult a várfogságból. Sok problémája és elfoglaltsága mellett gondja volt az iskoláztatásra is; iskolát szervezett, amely 1865-ben kezdte meg működését. Ennek első tanítója Madoniczky Andor, majd 18 éven át oktatta a falu gyermekeit – évi 2000,- Ft fizetésért – és létesített gyümölcsfa-szaporító kertet az iskola telkén.

Iskolánk állami kezelésbe vételére 1884-ben megállapodás született. Ekkor már Felső-Nyáregyházán is folyt oktatás egy segédtanító közreműködésével. Tehát ekkor már két iskola működött a községben.

1902-ben, a közigazgatásilag Nyáregyházához tartozó Cséven nyitottak iskolát, bérelt helyen, 1904-ben pedig új létesítmény építését határozták el ugyanitt. A közigazgatásilag ugyancsak Nyáregyházához tartozó Pótharaszton még korábban, 1782-ben, Vasadon pedig 1758-ban kezdődött az iskolai oktatás, amikor Hagyó János volt az iskolamester.

Ezek után 1816-ig húsz tanító nevét és folyamatos tevékenységét jegyezték fel.
Juhász tanító neve 1919-ből ismert, aki a szőlőkben (külterület) volt tanító.
Az 1940-es évek elején 11 tanerős iskola működött a községben. Ők a front közeledtével nagyobbrészt elhagyták Nyáregyházát.
1865 – 1945 között mintegy 25 tanító nevét jegyezték fel, közülük Kovács István és fia, Béla fél évszázadot tanítottak a községben.
Kovács István 1885-ben került a településre, az ekkor megnyíló két tantermes Állami Elemi Népiskolába. Itt szolgálati lakást kapott és igazgató-tanítóként vezette az iskolát. Ez a tanintézet tekinthető a mai iskolánk jogelődjének. Kovács István fia, Béla 1922-ben kezdett Nyáregyházán. Apjával, a szakállas tanítóval együtt ő is egész életét a falu ifjúságának tanításával, nevelésével töltötte el.

Az eredetileg 1889-ben épült iskola 1958-ban bővült négy tantermessé. Az újjáépített részt csak később, 1962-ben fejezték be végleg, amikor is az egész iskola külső tatarozást és kerítést kapott.
Az 1970-es években az épület a tatarozásnak köszönhetően megnyerő képet mutatott, de a belső közel sem ilyen ideális. A négy tanteremhez egy szűk folyosó tartozott. Mivel szertár egyáltalán nem volt, a folyosó tele szekrényekkel, ott tartották a szemléltető eszközöket. A tanári szoba apró 14 nevelő alig fért el benne. A tantermek is kicsik, kettő közülük mindössze 36 négyzetméter alapterületű. Bennük 35-40 gyerek összezsúfolva. a tanulólétszám 300, a külterületekkel együtt 450 diák. A hetvenes években minden tanulócsoportból egy volt, két műszakban tanítottak.

1970-1980 között társadalmi összefogással négy új tanteremmel történő bővítéssel nyerte el korábbi formáját iskolánk. Továbbra is kétműszakos, váltótanításos rendszerben folyt a nevelő- oktató munka évfolyamonként 2 osztállyal.

A tárgyi feltételek javításban nagy előrelépést jelentett, hogy 1981-ben egy különálló épületben átadásra került a 4 csoportnak ideális körülményeket biztosító Napközi Otthon.

1982. februárjára elkészült a sok éve annyira várt tornaterem.

1987. december 12-én az iskola felvette a falu nagy szülöttének Nyáry Pálnak a nevét.

Elkerülhetetlenül szükséges volt az iskolabővítés és az egyműszakos iskola megteremtése. Hosszú évek eltelte után a vágy 2004-ben végre realitássá vált, hiszen a község önkormányzata elnyerte a támogatást, s végre elkezdődhettek a munkálatok. A 2006/07-es tanévtől kezdődően diákjaink már korszerű, egyműszakos iskolában tanulhatnak.

2007-től magas színvonalú alapfokú művészeti oktatás is folyik iskolánkban.

A jó iskola a jövő záloga. A jó iskola csak közös erővel, közös célok meghatározásával, együttes cselekvéssel teremthető meg. Reméljük sikerül megtartani és tovább erősíteni a Nyáregyházi Nyáry Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi arculatát, hagyományait, növelni hírnevét, szakmai színvonalát annak érdekében, hogy egy értékadó és értékközvetítő intézményként működhessen a jövőben.