Tanárok Tantárgyak
Báderné Bakó Irén 3. b osztályfőnök
Bajári Brigitta 1.b osztályfőnök, tanszoba
Benkő Zoltán földrajz, informatika, technika, rajz, 5. a osztályfőnök
Dancsó József matematika, kémia, német, 7. a osztályfőnök
Dancsóné Kerekes Dóra természetismeret, testnevelés, német, 6.o osztályfőnök
Fischliné Főző Boglárka 5.b osztályfőnök, angol, fejlesztés (sni, btmn)
Haraszti-Kalocsai Fruzsina 2. b osztályfőnök
Harkainé Kása Edina 2. a osztályfőnök
Kontróné Csukás Rita Zeneiskola, zongoratanár
Kemenár Lászlóné 4.a osztályfőnök, intézményvezető, tanulószoba, német, erkölcstan
Leki Fanni 3. évfolyam napközis nevelő
Lendér Armand András Testnevelés
Maszel Cecília intézményvezető-helyettes, biológia, tanulószoba
Mezei-Tubák Anna Ének-zene
Matusa Gabriella 1.a osztályfőnök
Nagyné Czira Ildikó 7.b osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, erkölcstan, könyvtár
Péntekné Kövesdi Kata angol, 8. b osztályfőnök
Rabné Nánási Eszter intézményvezető-helyettes, matematika
Stégner Tamás Zeneiskola, furulya, trombita
Tatár Gusztávné 2. b osztályfőnök
Vajasné Kovács Éva 3. a osztályfőnök, erkölcstan
Szabó Babett Melinda magyar nyelv és irodalom, 8. a osztályfőnök, tanulószoba
Szabó Tibor fizika
Magyar Gábor Zeneiskola, gitár, szolfézs